Artist / Artwork

Tsukioka Yoshitoshi at Scholten Japanese Art